טופס הרשמה


שימו לב: פניות ללא טופס אישור רפואי חתום לא יענו! להורדת הטופס הקליקו כאן
אם אין באפשרותכם לסרוק ולהעלות את הקובץ כאן ניתן לשלוח במייל נפרד או בווטסאפ למספר 0536226393 ואו בפקס למספר 153-53-6226393

 

מלא\י את כל הפרטים בטופס הבא:

 סמן אם שלחת את הטופס בפקס

יש לסמן "וי" בסעיפים הבאים כדי לאשר הסכמה:

למיטב ידיעתי אין מניעה רפואית שאצא לנופש בארץ .

אני אחראי על מצב בריאותי בזמן הנופש ומשחרר את רפא נא ואת תורם הנופש מכל אחריות בנוגע למצב בריאותי.

ידוע לי שעלי לשלם לרפא נא דמי טיפול בסך 100 ₪ בזמן אישור הנופש.

תנאים נוספים:

• הזכאות לנופש היא חד-פעמית ואינה ניתנת להעברה;
• רפא נא אינה יכולה להתחייב לספק נופש לכל מחלים שעומד בקריטריונים מאחר והדבר תלוי בכמות התרומות אך תעשה כמיטב יכולתה לגייס תרומות של נופשים, ולספק נופש לכל הזכאים;
• מחלים יזכה לצאת לנופש רק לאחר תשלום דמי רישום לרפא נא ולאחר קבלת אישור סופי בכתב עם פרטי הנופש;
• תורם האירוח לא יקבל הזמנת נופש ישירות ממחלימים. הזמנה ישירה עלולה לגרור חיוב בתשלום מחיר מלא עבור הנופש;
• מובהר בזאת כי רפא נא ומי מטעמו מהווים רק גורם מקשר בין מזמיני הנופש והנלווים אליהם לנופש לבין נותני השירות – בעלי הצימרים ויחידות האירוח. רפא נא לא מבצעת בדיקות ביחס להתאמת יחידות הנופש לצורכי המזמין ולא נותנת כל מצג בדבר טיב יחידת האירוח, רמת יחידת האירוח והתאמתה או אי התאמתה לצורכי המזמין וכן ביתר ליחס הנתונים המפורסמים ומוצגים על ידי בעלי הצימר או יחידת האירוח. רפא נא ממליצה כי מזמין הנופש יבצע בדיקות אלו על ידו ישירות מול בעל יחידת הנופש, כפי המקובל בעת הזמנת עסקת נופש באינטרנט, וזאת על מנת למנוע עוגמת נפש.
• רפא נא מדגישה כי לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי מי מצדדי שירות זה – לא ביחס למקבלי השירות לבין נותני השירות והאחריות בין צדדים אלו תחול כמקובל בין בעל יחידת נופש לבין מתארח. בעל יחידת הנופש רשאי ואף מתבקש לקבל את הביטחונות הרגילים מהמתארחים כפי המקובל אצלו;
• כל הפרה של התנאים לעיל עלולה לגרום לשלילת הזכאות לנופש חינם דרך רפא נא;

אני מאשר שצירפתי אישור רפואי כנדרש או ששלחתי אותו בפקס.

אני מאשר שקראתי והסכמתי לתנאים לעיל.

חזרה לראש העמוד